Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan Sjøsenteret Nesodden/Kavringen AS samler inn og bruker informasjon om våre kunder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd).

Denne personvernserklæringen beskriver hva slags personopplysninger Sjøsenteret Nesodden/Kavringen AS  samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.Sjøsenteret Nesodden/Kavringen AS forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernserklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på Sjøsenteret Nesodden/Kavringen AS sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og Sjøsenteret Nesodden/Kavringen AS. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn.

Formål med behandling
Formålet med behandlingen av personopplysningene er i hovedsak kundeadministrasjon. Med kundeadministrasjon menes alle behandlinger som er nødvendige for et velfungerende kundeforhold, herunder utsendelse av faktura og eventuelle påminnelser, informasjon om våre produkter og tjenester.

Innsynsrett og retting av personopplysninger
Kunden kan ved henvendelse til Sjøsenteret Nesodden/Kavringen AS kreve innsyn i registrerte personopplysninger i tråd med personopplysningslovens bestemmelser. Kunden vil ved å ta kontakt med oss på e-post kunne endre navn, adresse, epostadresse og telefonnummer. Kunden vil også kunne gi og trekke tilbake egne samtykker.

Utlevering av personopplysninger til andre parter
Sjøsenteret Nesodden/Kavringen AS AS drifter sine nettsider hos Domeneshop AS. Domeneshop AS anses å være en svært pålitelig driftsleverandør. Alle registrerte kundeopplysninger vil bli lagret i databaser tilknyttet denne driftsleverandøren.

Cookies
www.kavringen.no benytter ikke cookies. 

Tilsynsmyndighet og klagerett
Tilsynsmyndighet når det gjelder bruk av personopplysninger er Datatilsynet. Eventuelle klager på vår bruk av personopplysninger kan rettes dit, men vi oppfordrer den enkelt til først å kontakte oss direkte for å avklare eventuelle misforståelser.

Sjøsenteret Nesodden/Kavringen AS
Kavringen, 1452 Nesoddtangen
Telefon 66 91 63 00
E-post post@kavringen.no